กระดานสนทนา
User:
Password:
Forgot password   Register


กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ถึงมีสิทธิโพสต์ได้
Register

เรื่อง : รายชื่อผู้ชำระเงินค่าบำรุงรุ่น .ในปี 2553

(b)รายชื่อผู้ชำระเงินค่าบำรุงรุ่น จปร.27 ในปี 2553(/b)

พล.ต.ไมตรี เตชานุบาล ชำระ 300 บาท
พล.ท.ภัสสร อิศรางกูรฯ ชำระ 300 บาท
พ.อ.จรรยา ปัถวีเสถียร ชำระ 5,400 บาท
พ.อ.สมหมาย บุญรอด ชำระ 2,100 บาท
พ.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ ชำระ 600 บาท
พ.อ.ม.ล.ระวีวัฒน์ เกษมสันต์ ชำระ 600 บาท
พ.อ.สุชิน การสมวรรณ์ ชำระ 900 บาท
พ.อ.เกียรติกำพล ศรีวงศ์ ชำระ 600 บาท

ผู้ที่โอนเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งสามารถแจ้งการโอนได้ที่ พล.ต.ไมตรี เตชานุบาล 081-682-2176 หรือ
สง.จปร.27 083-931-9476,02-6445988
จะแจ้งในเว๊ปก็ได้ค่ะ สามารถโทรสอบถามยอดชำระได้ด้วยค่ะ


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗ (สำนักงาน จปร.๒๗)- [Sun, 25 April 2010 19:11]


ความคิดเห็นทั้งหมด 32 ความคิดเห็น แสดงหน้าที่ 1/1

กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  1   :

พ.อ.เดชดนัย แสนรักษ์ ชำระ 900 บาท
พ.อ.ศักดา เจียมสกุล ชำระ 900 บาท
พ.อ.มนตรี กำแพงเศรษฐ ชำระ 900 บาท
พ.อ.ประยุทธ สีดอกพุด ชำระ 3,600 บาท
พ.อ.ชนาธิป บุนนาค ชำระ 600 บาท
พล.ต.ดุษฎี รามสมภพ ชำระ 600 บาท
พล.ต.พอพล มณีรินทร์ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.ทวีศักดิ์ ไชยโย ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.อัษฎา แสงฤทธิ์ ชำระ 900 บาท
พล.ต.เอนก แสงสุก ชำระ 600 บาท
พ.อ.พิทักษ์ ประยูรพันธ์ ชำระ 600 บาท
พ.อ.วงษ์วัชระ จำรัสประเสริฐ ชำระ 300 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Thu, 29 April 2010 09:56]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  2   :

หมู่โอจ๋า
ช่วยบอกด้วยว่า บักที่ชำระมากกว่า 300 บาท แปลว่าอะไร
มีหลายๆคน"งง"นะจ๊ะ

ส่วนของผม รอจ่ายวันจัดงานรุ่น..นะ....รับรองไม่หนี


จากคุณ : iPIAK(นักรบพเนจร) - [Thu, 29 April 2010 16:53]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  3   :

เงินรุ่นรายปีจะเก็บปีละ 300 บาทค่ะ โอได้ออกใบแจ้งยอดค่าบำรุงรุ่นไปให้แต่ละท่านเมื่อเดือนที่แล้ว ว่าแต่ละท่านชำระถึงปีไหน บางท่านชำระถึงแค่ปี 51 พอปี 53 นี้ก็ต้องชำระ ปี 52,53 ก็จะ 2 ปี เป็นเงิน 600 บาทค่ะ บางท่านก็จะค้างนานกว่านั้น บางท่านก็ชำระล่วงหน้าก็มีค่ะ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้รับใบแจ้งยอดค่าบำรุงรุ่น โทรสอบยอดชำระได้ที่ สง.จปร.27 โทร 02-6445988 หรือ 083-9319476 ค่ะ

จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Thu, 29 April 2010 22:13]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  4   :

พล.อ.มล.ทศนวอมร เทวกุล ชำระ 600 บาท
พ.อ.อุดร ประภาสะวัต ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.วิชัย โพนุสิต ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.อนุรักษ์ ธิโสภา ชำระ 900 บาท
พ.อ.เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์ ชำระ 300 บาท
พ.อ.เธียรศักดิ์ รื่นเริง ชำระ 900 บาท
คุณ อภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ชำระ 1,200 บาท
พล.ต.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ชำระ 300 บาท
พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ชำระ 900 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Tue, 25 May 2010 14:32]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  5   :

พ.อ.ชาญชัย ยศสุนทร ไม่มียอดค้างชำระค่ะ ขณะนี้ชำระไปถึงปี 54 แล้วค่ะ

จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 02 June 2010 14:38]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  6   :

พ.อ.สุรชัย สินไชย ชำระ 3,000 บาท
พ.อ.สัญญา ไอยรารัตน์ ชำระ 4,500 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 02 June 2010 14:40]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  7   :

ส่งธนานัติค่าบำรุงรุ่นไปแล้ว 1800 บาท เมื่อ 2 ก.ค.53จากคุณ : โค๊ก(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 02 July 2010 10:20]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  8   :

4500/300 = 15
โห..ไม่จ่ายมา 15 ปีแระเหรอ? น่าจะให้ครบ 16 ปี เท่ารุ่นเรย..กิ๊ว ๆ ล้อเล่นจ้า..I ยังไม่เคยจ่ายเรย..ทำไงดีหว่า..


จากคุณ : ขุน(ตท.16 ทบ.) - [Tue, 27 July 2010 20:02]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  9   :

ผมก็ชำระน๊ะ แต่ไม่มีรายชื่อ พี่ไม๊ค์ช่วย ตส.ให้ด้วย คนบ้านใกล้เรือนเคียง???

จากคุณ : กู๋(ตท.16 ทบ.) - [Wed, 28 July 2010 11:29]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  10   :

พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส ชำระ 1,800 บาท
พล.ต.ปรพล อนุศรี ชำระ 2,400 บาท
พ.อ.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล 2,700 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 28 July 2010 22:15]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  11   :

ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อในนี้ ไม่ได้แปลว่าไม่ชำระเงินรุ่น หรือมียอดค้างนะคะ แต่รายชื่อที่แจ้งนี้เป็นรายชื่อผู้ที่ชำระในปี 53 ตั้งแต่ต้นปีมาค่ะ เพื่อให้ได้ตรวจสอบว่าเงินที่ท่านชำระมารุ่นฯ ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนท่านที่ต้องการทราบยอดที่ชำระ หรือค้างชำระก่อนปี 53 สามารถสอบถามได้ที่ พล.ต.ไมตรี เตชานุบาล 081-682-2176 หรือ
สง.จปร.27 083-931-9476,02-6445988 ค่ะ


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 28 July 2010 22:20]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  12   :

พ.อ.มารุต ลิ้มเจริญ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.ยุทธนาสินธุ์ ศรีนุรัตน์เดชา ชำระ 900 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Fri, 30 July 2010 10:11]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  13   :

โอ ช่วยลงเบอร์บัญชีให้หน่อย พ.อ.ฐานิส ฝากพี่มาชำระให้ 5,000บาท จะได้โอนไปให้

จากคุณ : กู่(ตท.16 ทบ.) - [Wed, 18 August 2010 14:08]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  14   :

ขออภัยที่ตอบช้าค่ะ ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพบก ชื่อบัญชี "เงินรุ่นรายปี จปร.๒๗" โดย พลตรี ไมตรี เตชานุบาล หมายเลขบัญชี ๐๗๗-๒๑๒๘๕๗-๕ ค่ะ

จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Sat, 28 August 2010 01:23]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  15   :

ช่วย update ผู้ชำระเงินรุ่นให้เพื่อนๆได้ดู
ท้อได้ แต่ห้ามถอย


จากคุณ : กู่(ตท.16 ทบ.) - [Tue, 07 September 2010 11:26]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  16   :

พ.อ.วิทยา จินตนานุรัตน์ ชำระ 600 บาท
พ.อ.ฐาินิส กาญจนฤกษ์ ชำระ 4,900 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 08 September 2010 16:11]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  17   :

พ.อ.เฉลิมพล ธรรมสุนทร ชำระ ๙๐๐ บาท
พ.อ.นิตินัย ภีมะโยธิน ชำระ ๙๐๐ บาท
พ.อ.วสพล สายเสริมศักดิ์ ชำระ ๖๐๐ บาท
พ.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ชำระ ๑,๕๐๐ บาท
คุณ ศุภกิจ แก้วทรง ชำระ ๓,๐๐๐ บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 15 September 2010 19:07]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  18   :

ศุภกิจ แก้วทรง....คือใคร

จากคุณ : โค๊ก(ตท.16 ทบ.) - [Thu, 16 September 2010 09:40]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  19   :

ป่านนี้พี่โค้กคงรู้จักเพื่อนคนนี้แล้ว เพื่อนๆท่านอื่นคงจะได้รู้จักในหนังสือรุ่นเล่มใหม่ครับ

จากคุณ : หลอ(ตท.16 ทอ.) - [Mon, 22 November 2010 12:06]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  20   :

พ.อ.จิรยุทธ วงศ์ชมบุญ ชำระ 600 บาท
พล.ท.นพปฏล คุณกมุท ชำระ 600 บาท
พ.อ.สนธิรัตน์ นาครัตน์ ชำระ 900 บาท
พ.อ.ทัฎฐพนธ์ ตันติอำนวย ชำระ 1,200 บาท
พ.ท.ธรรมรัตน์ ธานีีโต ชำระ 900 บาท
พล.ต.ธวัช สุกปลั่ง ชำระ 2,100 บาท
พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ ชำระ 1,200 บาท
พล.ต.ยอดชัย ยั่งยืน ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.กานต์ สุผล ชำระ 600 บาท
พล.ต.หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ ชำระ 900 บาท
พล.ท.อุดม พูลสวัสดิ์ ชำระ 1,200 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Thu, 09 December 2010 13:13]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  21   :

พล.ต.กิติกร ธรรมนิยาย ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.ไกรเทพ อนุศักดิ์ ชำระ 900 บาท
พ.อ.ขนบ พัฒนเจิรญ ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.พุฒเศรษฐ์ ภาคการ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.จรูญ บัวกอ ชำระ 900 บาท
พล.ต.จักรา กรานเลิศ ชำระ 900 บาท
พ.อ.จักราวุธ สินพูลผล ชำระ 2,300 บาท
พ.อ.จำนงค์ จันพร ชำระ 300 บาท
พล.ต.จิรศักดิ์ บุตรเนียร ชำระ 900 บาท
พ.อ.เจนยุทธ ศิริปุณย์ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.ณัฐกร ทิพย์สุข ชำระ 900 บาท
พ.อ.ชัยวัธน์ ไชยสวัสดิ์ ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ ชำระ 900 บาท
พ.อ.ชีวิต พินทุวัฒนะ ชำระ 1,500 บาท
พล.ต.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ ชำระ 300 บาท
พ.อ.โชติภณ จันทร์อยู่ ชำระ 300 บาท
พ.อ.ฐิตินันท์ อุตมัง ชำระ 300 บาท
พ.อ.ชาติชาย อ่อนน่วม ชำระ 900 บาท
พล.ต.เดชา อมรพันธางค์ ชำระ 300 บาท
พ.อ.ตุลา ประเสริฐสุข ชำระ 900 บาท
พล.ต.ไอยค์เดช จำลองศุภลักษณ์ ชำระ 900 บาท
พ.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ชำระ 1,500 บาท
พล.ต.ธนะ เชียงทอง ชำระ 1,500 บาท
พล.ต.ธรรมรัตน์ นักรำ ชำระ 300 บาท
พ.อ.ธำรงค์พันธุ์ อ่อนอนงค์ ชำระ 600 บาท
พ.อ.นรนิติ เร้าเสถียร ชำระ 300 บาท
พ.อ.เนาวรัตน์ อาจฤทธิ์ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.พจงเจตน์ มีปิ่น ชำระ 600 บาท
พ.อ.บรรจุ ต่ายทอง ชำระ 900 บาท
พ.อ.บุญญฤทธิ์ วิสมล ชำระ 2,100 บาท
พ.อ.บุญเพิ่ม พิทักษ์วงศ์ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.เจตน์ทัศพงศ์ ทัพวนานต์ ชำระ 1,200 บาท
พ.ต.ประพันธ์ พรหมหิรัญ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ชำระ 300 บาท
พ.อ.ศุภณัฏฐ์ อ่วมประเสริฐ ชำระ 300 บาท
พ.อ.ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.กุลเดช จันทรฆาฏ ชำระ 600 บาท
พล.ต.พิชิต บุญญาธิการ ชำระ 300 บาท
พ.อ.ไพโรจน์ อุดมสินค้า ชำระ 1,500 บาท
คุณภาคภูมิ เกษรศุกร์ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.เดชอดุลย์ เทพานวล ชำร 300 บาท
พ.อ.มานะ ตรีนิคม ชำระ 300 บาท
พ.อ.เมตไตรย เจษฎาฉัตร ชำระ 1,200 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 15 December 2010 21:44]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  22   :

คุณ รังสรรค์ กนิฏฐะกุล ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ ชำระ 300 บาท
พ.อ.วรวิทย์ รูโปบล ชำระ 4,700 บาท
คุณ วิชญ์ วิชิตสงคราม ชำระ 900 บาท
พ.อ.วิทยา วิจารณ์ ชำระ 1,800 บาท
พล.ต.วีรศักดิ์ มูลกัน ชำระ 2,100 บาท
พ.อ.ไวทย์วิชญ์ ชื่นวาริน ชำระ 900 บาท
พ.อ.ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา ชำระ 600 บาท
พ.อ.ศักดิ์ชัย สุภาพร ชำระ 300 บาท
พล.ท.ศุภชัย ภิรมย์ภักดี ชำระ 600 บาท
พ.อ.ศุภเดช แก้วเรียน ชำระ 300 บาท
พ.อ.สมพล อินทะพงษ์ ชำระ 900 บาท
พล.ท.สมโภชน์ เงินเจริญ ชำระ 300 บาท
พล.ต.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ชำระ 1,200 บาท
พล.ต.สหัสส์ สูงใหญ่ ชำระ 1,800 บาท
พล.ต.สายัณห์ บุญแต่ง ชำระ 300 บาท
พ.อ.สิงหา สุทธิสมณ์ ชำระ 3,500 บาท
พ.อ.ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์ ชำระ 1,500 บาท
พล.ท.สุพจน์ เจริญรัตนกุล ชำระ 900 บาท
พ.อ.สุรเดช เฟื่องเจริญ ชำระ 900 บาท
พ.อ.เชาว์ธีรโรจน์ วงศ์ใหญ่ ชำระ 900 บาท
พล.ต.ไสยสิทธ์ บุญยรัตพันธุ์ ชำระ 300 บาท
พล.ต.อนุธัช บุนนาค ชำระ 300 บาท
คุณ อรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง ชำระ 300 บาท
พ.อ.อรัญ สุวรรณศรี ชำระ 1,200 บาท
พ.อ.อำนาจ นาคีรักษ์ ชำระ 300 บาท
พล.ต.อำนาจ รอดสวัสดิ์ ชำระ 300 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Wed, 15 December 2010 22:02]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  23   :


Good Job


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Thu, 16 December 2010 11:15]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  24   :

พ.อ.จิตติ ชื่นชุ่ม ชำระ 2,200 บาท

จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Sun, 19 December 2010 23:25]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  25   :

นี่ไงน้องโอ คนงาม แทนรูปข้างบนนะ ช่วยลบไปด้วยจากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Wed, 22 December 2010 21:51]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  26   :

ชักงง
ใครลบได้มั่ง
อ้อ ผู้ที่ชำระหลังงานสวนนงนุช รอแป็บ โอ ต้องรอ โต แจ้งมา...


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Wed, 22 December 2010 21:54]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  27   :

ใครที่ชำระแล้ว ยังไม่มีชื่อถามกันเองนะ ผมไม่กล้าถาม....อิอิ

จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Mon, 10 January 2011 17:18]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  28   :

พ.อ.กุศล ฤทธิ์เรืองเดช ชำระ 3,000 บาท
พ.อ.สุรศัำกดิ์ ประชุมญาติ ชำระ 1,500 บาท
พ.อ.ณัฏฐสกล พงษ์ศักดิ์ ชำระ 600 บาท


จากคุณ : โอ สง.จปร.๒๗(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Mon, 10 January 2011 18:06]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  29   :

-ขอปลดปล่อยกระทู้นี้

ขอให้หลานโอ ตั้งกระทู้ใหม่ เป็น "ผู้ชำระเงินบำรุง จปร.๒๗ ปี ๕๔" นะ


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Wed, 26 January 2011 14:51]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  30   :

น้องโอ
ช่วงนี้ไม่มีใครจ่ายเงินรุ่นเลยหรอ


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632(นักรบพเนจร) - [Thu, 24 February 2011 10:26]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  31   :

รายชื่อผู้ชำระเิงินค่าบำรุงรุ่น ในปี 2554

พ.อ.นิพนธ์ มณีใส ชำระ 3,000 บาท

พ.อ.ประเสริฐ แสงสูงเนิน ชำระ 1,500 บาท

พ.อ.สราวุธ กาพ์เดโช ชำระ 2,100 บาท

พ.อ.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ ชำระ 900 บาท

พล.ต.ไมตรี เตชานุบาล ชำระ 300 บาท

พ.อ.เมตไตรย เจษฎาฉัตร ชำระ 300 บาท

พ.อ.มณฑล วัฒนาธร ชำระ 2,100 บาท


จากคุณ : โอ ศุภกานต์ 083-931-9476(สำนักงาน จปร.๒๗) - [Fri, 01 July 2011 00:36]