กระดานสนทนา
User:
Password:
Forgot password   Register


กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ถึงมีสิทธิโพสต์ได้
Register

เรื่อง : ประกาศสำนักนายก ให้นายทหารรับราชการ

พล.ท.ชาญ โกมลหิรัญ เป็น รอง จก.สม.
พล.ต.สุรินทร์ กลิ่นชะเอม เป็น พลโท
พ.อ.กมล เพิ่มกำลังพล เป้น พล.ต.
พล.ต.ดุษฎี รามสมภพ เป็น รอง ผบ.วสท. (พล.ท.)


จากคุณ : WEBMASTER (ตท.16 ทบ.)- [Fri, 25 March 2011 14:17]


ความคิดเห็นทั้งหมด 9 ความคิดเห็น แสดงหน้าที่ 1/1

กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  1   :

พ.อ.ชลิต เมฆมุกดา เป็น ผบ.พล พัฒนา ๒
พ.อ.โชติพล จัรนทร์อยู่ เป็น พล.ต.


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 25 March 2011 14:19]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  2   :

แก้ไข
พล.ต.ดุษฎี รามสมภพ เป็น รองผอ.วปอ.(พล.ต.คงเดิม)
พ.อ.อนุรักษ์ ธิโสภา เป็น พล.ต.


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 25 March 2011 14:50]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  3   :

พล.ต.อำนาจ รอดสวัสดิ์ เป็น ผทค.สป.
พล.ต.สายัณห์ บุญแต่ง เป็น รอง ผบ.ศรภ.


จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 25 March 2011 14:54]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  4   :

ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ทุกท่านนะคะ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ

จากคุณ : ตุ้ม(ภรรยา 1632) - [Fri, 25 March 2011 15:05]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  5   :

นอ.ชนินทร์ แสงเฟื่อง,นอ.ธนู สุญาณเศรษฐกร เป็น พล.ร.ต.

จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 25 March 2011 15:34]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  6   :

ช่วยดูหน่อย

จากคุณ : WEBMASTER(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 25 March 2011 15:39]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  7   :

ขอแสดงความยินดีด้วยครับจากคุณ : หน่อย จ.(ตท.16 ทบ.) - [Fri, 25 March 2011 17:11]
กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นที่  8   :

Congratulations for your promotion. Hope to see everyone in class 1632 to be 5-star Generals.

Wish you all the best.


จากคุณ : Toon(ตท.16 ทบ.) - [Sat, 26 March 2011 00:13]