กระดานสนทนา
User:
Password:
Forgot password   Register


กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ถึงมีสิทธิโพสต์ได้
Register

เรื่อง : เชิญร่วมทอดกฐิน วัดที่ไม่มีเจ้าภาพ:พลเอก สุพจน์ ฯ

รายชื่อผู้ร่วมทอดกฐิน 3วัด
ที่ไม่ได้รับกฐิน
1.วัดดอนมูล เชียงราย 23 ตุลา 57
2.สำนักสงฆ์บ้านหลักเมตร สุพรรณบุรี 1 พฤศจิกา 57
3.วัดพรหมาประชาราม นครสวรรค์ 2 พฤศจิกา 57
ดังนี้
1 ไพรัช โพธิ์อุบล 3000บาท
2 วิทยา วชิรกุล 1000บาท
3 ธรรมรัตน์ ธานีโต 3000 บาท
4 กุศล ฤทธิ์เรืองเดช 1000บาท
5 จิติ ชื่นชุ่ม 1000บาท
6 ชัยวุฒิ ยุทธศิลป์กุล 3000บาท
7 มนัส คงแป้น 1000บาท
8 จีรศักดิ์ บุตรเนียร 3000บาท
9 ชาญชัย ยศสุนทร 3000บาท
10 เจตน์พัชน์ ศรีวงศ์ 1000บาท
11 ชาตรี ไกรพีรพรรณ 1,000 บาท
12 พิสิฐ ประเสริฐศรี 1000บาท
13 กิติกร ธรรมนิยาย 1000 บาท
14 อำนาจ จำนงทรง 1000บาท
15 มานะ ตรีนิคม 1500 บาท
16 สนธิรัตน์ นาครัตน 1000บาท
17 เมตไตร เจษฏาฉัตร 1000บาท
18 เฉลิมพล ธรรมสุนทร 1000บาท
19 เชวงศักดิ์ ทองสลวย 3000บาท
20 ชัชชะวาลย์ ตันติอำนวย 1000บาท
21) วิทยา นิลฉวี 1,000.-฿
22 อุดม พูนสวัสดิ์ 1000บาท

23 ทวีป เนตรนิยม 1000บาท
24 ณัฐสกล พงษ์ศักดิ์ 500บาท
25 อนุรักษ์ ธิโสภา 300 บาท
26 กมล เพิ่มกำลังพล 500บาท

27 สราวุธ กาพย์เดโช 1000บาท
28 พอพล มณีรินทร์ 3000บาท
29 หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ 2000บาท
30 ธนภูมิ วทัญญู 1000บาท
31 อำนาจ รอดสวัสดิ์ 1000บาท
32 รณชัย มัญชุสุนทรกุล 1500บาท
33 ชลิต ชุณหรัชพันธุ์ 2000บาท
34 วีรยุทธ ม่วงปิ่น 3000บาท
35 วีรวุฒิ วีรวรวิทย์ 1000บาท
36 สุริยะ วงศ์ใหญ่ 10,000บาท
37 เฉลิมชัย สิทธิสาท 3000บาท
38 ระวีวัฒน์ เกษมสันต์ 1000บาท
39 ทรงบุญ วุฒิวงศ์ 2000บาท
40 เจนยุทธ ศิริปุณย์ 1000บาท
41 ทวีศักดิ์ วินิจสร 1000บาท
42 ราเชนทร์ จั่นทอง 1000บาท
43 พงษ์ศักดิ์ แป้นสุวรรณ 2000บาท
44 อธิวุฒิ เขียนวิจิตร 1000บาท
45 ดุษฏี รามสมภพ 3000บาท
46 ไอยค์เดช จำลองศุภลักษณ์ 1000บาท
โอนเงินที่ ธ.ทหารไทย 157-2-08553-6
ใบโอนส่ง line Supoj.c16


จากคุณ : iPIAK_089_670_1632 (นักรบพเนจร)- [Mon, 20 October 2014 16:06]


ความคิดเห็นทั้งหมด 0 ความคิดเห็น แสดงหน้าที่ 1/1

ท่านเข้ามาเป็นเป็นคนแรก กรุณาแสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ กลับหน้าแรก